test

STICHTING

Over Stichting Werkman2015

Stichting Werkman 2015,  fiscaal nummer 85 24 38 370, is een algemeen nut beogende instelling,  opgericht op 10 december 2012 en heeft ten doel het organiseren van activiteiten rond de kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. In 2015 is het zeventig jaar geleden dat Werkman door de Duitse bezetter werd geëxecuteerd. De stichting wil in dat jaar een omvangrijk cultureel programma realiseren, rond de tentoonstelling ‘Werkman. Leven & Werk’ in het Groninger Museum. De stichting heeft geen winstoogmerk. Haar inkomsten vloeien voort uit entree-inkomsten van bezoekers aan het cultureel programma rond Werkman, uit subsidies, donaties en sponsorbijdragen.


De statuten van de stichting zijn hier te downloaden:

Statuten.pdf

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Werkman 2015 heeft in nauwe samenwerking met Groninger Museum een
plan ontwikkeld voor een cultureel programma rond de expositie ‘Werkman. Leven & Werk’ van 1 april 2015 tot 1 november 2015. Bij de totstandkoming van dit plan is een beroep gedaan op culturele instellingen en personen in Groningen die zich lieten inspireren door het leven en werk van H.N. Werkman (1882-1945). In 2015, 70 jaar na de executie van Werkman door de Duitse bezetter, wordt dit programma uitgevoerd waarbij Stichting Werkman 2015 een stimulerende en coördinerende rol vervuld. Wanneer het programma is afgerond en financieel is afgehandeld, zal de stichting zichzelf opheffen.

 

De bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden:

    - Deddo Houwen, voorzitter,
    - Peter Vroege, secretaris
    - Peter IJspeert, penningmeester
    - Dorothea van der Meulen
    - Mirjam de Meijer

De bestuursleden van de stichting ontvangen voor het lidmaatschap geen enkele vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst. De werkzaamheden voor de stichting zijn uitbesteed aan Organisatiebureau Geert Lameris, vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst met dit bureau.

 

De activiteiten

De activiteiten van Werkman 2015 zijn vastgelegd in het projectplan Werkman 2015. Zie daarvoor de afzonderlijk te downloaden:

projectplan.pdf

 

Financiele verantwoording

De financiën van Stichting Werkman 2015 zijn terug te vinden in de begroting, behorende bij het projectplan Werkman 2015. Zie daarvoor de afzonderlijk te downloaden begroting

samenvatting begroting Werkman 2015.pdf

en het overzicht

betaalde kosten 2013 betaald uit startsubsidie 2013 gemeente Groningen.pdf

 

Stichting Werkman 2015
Akkerstraat 99a (De Studio)
9717 KZ Groningen
Tel.: 050 5 777 858
info@werkman2015.nl